Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024

Đầu Tư Tài Chính

 đầu tư tài chính là những phần tài sản quan trọng như nhà cửa, ô tô, tài sản đầu tư, cổ phiếu, trái phiếu, và thậm chí cả đồ sưu tầm hoặc nghệ thuật. Đối với doanh nghiệp, tài sản vốn là tài sản có thời gian sử dụng hữu ích dài hơn một năm không nhằm mục đích bán trong quá trình hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?